Hiển thị tất cả 4 kết quả

Sử dụng thuốc BVTV ở Sunny Vina để bảo vệ mùa màng.

Trên cây trồng hiện nay có vô số những sâu bệnh hại như sâu đục quả và dòi đục lá, sâu đất, sâu cuốn lá, bọ rầy và rệp, bọ trĩ, bọ rùa, bọ dưa, bọ xít, nhện đỏ. Chúng làm giảm năng suất cây trồng, hoặc có thể làm cho cây trồng không thể sinh trưởng. Sử dụng thuốc BVTV tại Sunny Vina loại bỏ 99,9% các loài sâu bệnh hại. Kết hợp thêm sử dụng phân bón của công ty giúp tăng năng suất cây trồng, mùa màng bội thu.

Chỉ đường Facebook Zalo